1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50253
  4. GR-AtACAb10090878
  5. Ελληνικά
  6. Παπαδόπουλος - Κεραμεύς, Αθανάσιος
  7. [χ.τ.] :[χ.ό.], [1891]
  8. 12