ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ANNOUNCEMENT OF DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1964
  6. 90-91
    • The President of the Academy, Mr.John Xanthakis, announced the death of the corresponding member, Professor Emeritus of Aristotelean University of Salonica and Honorary Director of the Folklore Archives of the Academy of Athens, Mr.Stilp.P.Kyriakides. Then he proceeded on presenting the scientific work of the deceased.
    • Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας κ.Ιωάννης Ξανθάκης ανακοίνωσε τον θάνατο του αντεπιστέλλοντος μέλους, ομότιμου καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επίτιμου Διευθυντού του Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών κ.Στιλ.Π.Κυριακίδη. Στην συνέχεια το επιστημονικό έργο του αποθανώντος παρουσιάστηκε εν συντομία.