Ο τελευταίος Κομνηνός : κατ' έγγραφον επίσημον του μητροπολίτου Ηρακλείας Νεοφύτου (1695)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50254
  4. GR-AtACAb10090881
  5. Ελληνικά
  6. Παπαδόπουλος - Κεραμεύς, Αθανάσιος
  7. [χ.τ.] :[χ.ό.], [1889]
  8. 14