ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΩΡΕΜΗ

THE WORK OF KONSTANTINOS CHOREMIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1966
  6. 429-499
    • The scientific work of the deceased Academician Mr.Konstantinos Choremis is analyzed and his resume is cited as well a table with his publications.
    • Παρατίθενται βιογραφικό σημείωμα και αναλύεται το επιστημονικό έργο του εκλιπόντος Ακαδημαϊκού κ.Κωνσταντίνου Χωρέμη. Παρατίθεται επίσης πίνακας με τα δημοσιεύματά του.