Κατάλογος των απο του 1476 μέχρι του 1821 έτους τυπωθέντων βιβλίων παρ' ελλήνων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50274
  4. GR-AtACAb10090985
  5. Ελληνικά
  6. Παπαδόπουλος - Βρετός, Ανδρέας, (1800-1876)
  7. Αθήνησι: [χ.ό.], 1848
  8. 16