ΘΗΡΑΪΚΗ ΤΕΦΡΑ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

VOLCANIC TEPHRA IN CRETE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1966
  6. 216-222
    • It is proved, on the basis of istologic data and after studying the mineralogical composition of the rocks and the analogy in amorphous ingredients that Crete's material comes propably from Santorini island.
    • Αποδεικνύεται με βάση ιστολογικά δεδομένα, καθώς και μετά από μελέτη της ορυκτολογικής σύστασης πετρωμάτων και της αναλογίας σε άμορφα συστατικά, ότι το υλικό της Κρήτης είναι δυνατόν να έχει προέλευση την Σαντορίνη.