ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1966
  6. 173-174
    • The Academician Mr.Ioakeimoglou presented the book of Mr.John S.Patrikios with the title "Neurology". The book contains all the chapter of Neurology and forms a valuable writing for each doctor-neurologist.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Ιωακείμογλου παρουσιάζει το σύγγραμμα του κ.Ιωάννου Σ.Πατρικίου "Νευρολογία", το οποίο καλύπτει πλήρως όλα τα κεφάλαια της Νευρολογίας, και αποτελεί πολύτιμο σύγγραμμα για κάθε σχετικό ιατρό.