1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1966
  6. 89-102
    • The work of two great latin literary men, Dante's and Vergilios' is analyzed. In particular the influence and the dependence that the first one had by the second one, is pinpointed.
    • Αναλύεται το έργο των δύο μεγάλων λατίνων λογοτεχνών, του Δάντη και του Βεργίλιου, ειδικότερα δε επισημαίνεται η επιρροή που δέχεται και η εξάρτηση που έχει ο πρώτος απ'τον δεύτερο.