ΓΕΝΙΚΕΥΣΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

GENERALIZATION OF SOME LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS OF MATHEMATICAL PHYSICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Σαραντόπουλος Σπυρίδων
  5. 1945
  6. 390-394
    • Establishment of mathematical sentences by which the Legendre's differential equation is generalized.
    • Αποδείξεις μαθηματικών προτάσεων δια των οποίων γενικεύεται η διαφορική εξίσωση του Legendre.