1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50293
  4. GR-AtACAb10090810
  5. Ελληνικά
  6. Παρανίκας, Ματθαίος Κ.
  7. [χ.τ.] :[χ.ό.], [19--?]
  8. 12