ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ (1940-1941)

COST OF ELEMENTARY LIVING DURING THE WAR (1940-1941) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πιζάνιας Ν | Αγαπητίδης Σ
  5. 1945
  6. 279-290
    • Observation of the level of cost of living during the War of 1940 in the area of Athens and Piraeus. Presentation of an indicate table of the absolutely necessary size of the elementary living of a family consisted of four members during the war period.
    • Παρακολουθείται η πορεία του κόστους ζωής κατά την περίοδο της κατοχής στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς. Παρουσιάζεται ενδεικτικός πίνακας με τα απολύτως αναγκαία μεγέθη στοιχειώδους διαβίωσης μιας τετραμελούς οικογένειας σε πολεμική εποχή.