ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

NEW ELEMENTS ABOUT VACCINES PREPARATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1945
  6. 273-279
    • Presentation of previous conclusions of a research for the preparation of vaccines and review of further more information of the same subject.
    • Παρουσιάζονται παλαιότερα πορίσματα μελέτης για την παρασκευή εμβολίων και εκτίθενται επιπλέον νεά στοιχεία επί του ιδίου θέματος.