ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΣΥΧΙΟΝ

CRITIQUE AND REMARKS OF HESYCHIUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στεφανίδης Μιχαήλ
  5. 1945
  6. 238-242
    • Critique research and interpretative remarks of Hesychius dictionary.
    • Κριτική μελέτη και ερμηνευτικές σημειώσεις του λεξικού του Ησύχιου.