1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λυκούδης Στυλιανός Εμμ.
  5. 1945
  6. 212-219
    • Mr.St.Likoudis presents a piece of work of Mr.Gialistras "Hellenism and its Balcanian neighbouer of latest years", which is, undoubtfully, of a great national interest.
    • Ο κ.Σ.Λυκούδης παρουσιάζει το έργο του κ.Σ.Γυαλίστρα "Ο Ελληνισμός και οι Βαλκανικοί γείτονες του κατά τους τελευταίους χρόνους", το οποίο είναι αναμφισβήτητου μεγάλου εθνικού ενδιαφέροντος.