ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Φ.Δ.ΡΟΥΖΒΕΛΤ

POLITICAL COMMEMORATION OF F.D.ROUZVELT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλής Γ
  5. 1945
  6. 200-210
    • Review of the life and political activities of the President of the USA, F.D Rouzvelt.
    • Αναδρομή στην ζωή και την πολιτική δραστηριότητα του αποβιώσαντος Προέδρου των ΗΠΑ, Φ.Δ.Ρούζβελτ.