ΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

EXTRACTS OF BYZANTINE PUBLIC REGISTRIES OF LAND OF VATICANO AND PETROUPOLIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βέης Νικόλαος Α
  5. 1945
  6. 177-193
    • Extracts of Byzantine Public Registries of Land of Vaticano and Petroupolis.
    • Δίδονται αποσπάσματα Βυζαντιακών Κτηματολογίων του Βατικανού και της Πετρουπόλεως.