ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΞΥΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΙΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝ ΣΟΥΝΙΩ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

SPECIFICATION OF THE KIND OF WOOD OF THE PROPS AND POLES OF THE PILLARS OF PARTHENON AND THE TEMPLE OF POSEIDON IN SOUNION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1945
  6. 174-177
    • In order to determine the kind of wood of props that were used for the pillars of Parthenon, microscopic sections were examined, ablong as per tangent radius. The research resulted that this kind of wood is deprived of cells and consists of tracheal which are also escorted by timber parenchyma.
    • Προκειμένου να προσδιοριστεί το ξύλο των εμπολίων που χρησιμοποιήθηκαν στους κίονες του Παρθενώνα, εξετάσθηκαν λεπτές μικροσκοπικές τομές, επιμήκεις κατ'ακτίνα και εφαπτομένη. Η εξέταση έδειξε ότι το ξύλο αυτό στερείται αγγείων, αποτελείται κυρίως από τραχειώδη, τα οποία συνοδεύονται και από ξυλώδες παρέγχυμα.