ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

FREQUENCY AND PERIODICITY OF ETESIAN WINDS IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1945
  6. 126-134
    • Examination of the frequency and periodicity of days of Etesian winds in Athens, according to the observations of a 45-year period, from 1843 to 1937, that took place in the National Observatory of Athens.
    • Εξετάζεται η συχνότητα και περιοδικότητα των ημερών ετησίων ανέμων (μελτέμια) στην Αθήνα, με βάση παρατηρήσεις 45 ετών της περιόδου 1893-1937, που έγιναν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.