Η ΚΑΘ'ΗΜΑΣ ΡΟΦΗΤΗ ΩΣ ΕΔΕΣΜΑ ΕΝ ΤΩ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩ

OUR SOUP AS A PORTION DISH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιουστινιανός Α | Αλιβιζάτος Γ Π | Ioustinianos Albertos
  5. 1945
  6. 86-112
    • Analysis of the Greek soup dishes made from meat or fish and cheesepies as well. Comparison between them as for as concerns hygiene and sanitation. Conclusions are presented.
    • Δημοσιεύονται αναλύσεις των ελληνικών ροφητών (σούπες) από κρέας και ιχθείς αλλά και τυροπιττών. Γίνονται συγκρίσεις μεταξύ τους από υγιεινής και υγειονομικής πλευράς και εκτίθενται τα συμπεράσματα.