ΑΓΓΛΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ

ENGLISH CHEMISTS PIONEERS OF THE ENGLISH MAGNIFICENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Z
  5. 1945
  6. 30-43
    • It has to do with an announcement whose goal is to distiguish the magnificence of England in the sector of Chemistry and to promote the pioneers, English chemists.
    • Πρόκειται για ανακοίνωση η οποία σκοπό έχει να αναδείξει το μεγαλείο της Αγγλίας στον τομέα της Χημείας και να κάνει γνωστούς τους πρωτοπόρους Άγγλους χημικούς.