Λογίδριον εκφωνηθέν παρά του δημάρχου Αθηνών κ. Αναργύρου Πετράκη κατά την εορτήν της του Χριστού Γεννήσεως, την 25 Δεκεμβρίου 1842 : καθ'ην η Α.Μ. ο βασιλεύς της Ελλάδος έθεσε τον πρώτον λίθον του δημοτικού ναού επονομασθέντος ο Ευαγγελισμός : παρευρεθείσης εις την τελετήν ταύτην της τε Α. Μ. της Βασιλίσσης και της Α. Υ. της Πριγκηπέσσης του Ολδεμβούργ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50322
  4. GR-AtACAb10090797
  5. Ελληνικά
  6. Πετράκης, Ανάργυρος
  7. Εν Αθήναις: Α. Κορομηλάς, 1843
  8. 12