Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, Ο ΜΕΓΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

THE 28th OF OCTOBER, A MILLESTONE IN THE COURSE OF THE NATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1967
  6. 51-67
    • The speech took place on the occasion of our national anniversary of the 28th of October, a date millestone in the course of the greek nation, which determined the subsequent course of Greece. This anniversary is of historic importance, through which freedom was revived.
    • Πρόκειται για ομιλία με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ημέρα σταθμό για την εξέλιξη του ελληνικού έθνους, που καθόρισε την μετέπειτα πορεία της Ελλάδας. Είναι επέτειος κοσμοϊστορικής σημασίας, μέσα απ'την οποία ανέζησε η ελευθερία.