ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1967
  6. 45-46
    • The Academician Mr.Ioakeimoglou presented the book of Mr.E.Danopoulos "Inner Pathology" which contains all the chapters of Pathology and is based on the clinical course of the author.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Ιωακείμογλου παρουσιάζει το βιβλίο του Ε.Δανόπουλου "Εσωτερική Παθολογία", που περιέχει όλα τα κεφάλαια της Παθολογίας και το οποίο βασίζεται στην κλινική πείρα του συγγραφέα.