ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

RECEPTION FOR THE MEMBERS OF THE ACADEMY OF FINE ARTS OF BERLIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1967
  6. 43-44
    • Speech referred to the reception of the members of Berlin's Academy of Fine Arts. Greetings and welcome.
    • Πρόκειται για ομιλία κατά την υποδοχή των μελών της Ακαδημίας των Καλών Τεχνών του Βερολίνου. Χαιρετισμός και καλωσόρισμα.