Περί Φραγκίσκου του Κόκκου επιστολή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50504
  4. GR-AtACAb10090669
  5. Ελληνικά
  6. Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Σοφοκλής Κ.
  7. Αθήνησι: Τυπ. Φ. Καραμπίνου, 1863
  8. 36