1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αλιβιζάτος Αμίλκας Σ
  5. 1967
  6. 168-184
    • It is determined in detail the precise meaning and position of the Ecumenical Synod in Church according to the Canon Law of the Orthodox Church.
    • Αναλύεται λεπτομερώς η ακριβής έννοια και θέση της Οικουμενικής Συνόδου στην Εκκλησία, κατά το Κανονικό Δίκαιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας.