ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

THE RIGHT MEANING AND POSITION OF AN ECUMENICAL COUNCIL IN THE CHRISTIAN CHURCH, ACCORDING TO THE CANON LAW OF THE ORTHODOX CHURCH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αλιβιζάτος Αμίλκας Σ
  5. 1967
  6. 168-184
    • It is determined in detail the precise meaning and position of the Ecumenical Synod in Church according to the Canon Law of the Orthodox Church.
    • Αναλύεται λεπτομερώς η ακριβής έννοια και θέση της Οικουμενικής Συνόδου στην Εκκλησία, κατά το Κανονικό Δίκαιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας.