Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς εν τω μητροπολικώ ναώ Μεσολογγίου κατά την επέτειον εθνικήν εορτήν της 25ης Μαρτίου εντολή της εκκλησιαστικής και διοικητικής αρχής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50516
  4. GR-AtACAb10090510
  5. Ελληνικά
  6. Οικονομόπουλος, Β.
  7. Εν Μεσολλογίω: Γεώργιος Ι. Γουργουρίνης, 1876
  8. 22