ΠΑΝΑΓΝΟΝ ΗΜΑΡ

THE MOST CHASTE DAY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γεωργάκης, Ιωάννης
  5. 1992
  6. 635-652
    • The speech was given on the occasion of the celebration of the national anniversary of the 28th of October of 1940 and the contribution of Greece during the Second World War is mentioned.
    • Ομιλία για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και την συμβολή της Ελλάδας κατά τον Β'Παγκόσμιο Πόλεμο .