ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ.BRUNO GENTILI

OFFICIAL RECEPTION FOR THE ACADEMY'S CORRESPONDING MEMBER Mr.BRUNO GENTILI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005) | Σακελλαρίου Μιχαήλ
  5. 1992
  6. 589-594
    • The Academy of Athens welcomes the Italian philologist of international reputation, Mr.Bruno Gentili, who is a Professor of the ancient greek philology at Urbino's University. The new member of the Academy is one of the most vigorous Hellenists of Italy, whose scientific work is cited.
    • Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται τον Ιταλό φιλόλογο διεθνούς προβολής, κ.Bruno Gentili, καθηγητή της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Urbino. Το νέο μέλος είναι ένας από τους πιο δραστήριους ελληνιστές της Ιταλίας, του οποίου επιστημονικό έργο παρουσιάζεται.