ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ, Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ, Ο ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

PANTELIS PREVELAKIS. THE MAN, TEACHER, POET AND NOVELIST, THE DRAMATIC AUTHOR, REVIEWER AND HISTORIAN OF THE ART (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χρήστου, Χρύσανθος (1922-2016)
  5. 1992
  6. 411-420
    • The multifarious personality of Pantelis Prevelakis is described. The aforementioned was distiguished for his various activities. The man is presented, the teacher is characterized, the novelist is appreciated as well the poet, dramatic author and translator and the reviewer and art's historian is studied. Pantelis Prevelakis had a rare personality with an enormous intellectual offering.
    • Περιγράφεται η πολύπλευρη προσωπικότητα του Παντελή Πρεβελάκη, ο οποίος διακρίθηκε για τις πολυδιάστατες δραστηριότητες του. Παρουσιάζεται ο άνθρωπος, χαρακτηρίζεται ο δάσκαλος, εκτιμάται ο πεζογράφος, ο ποιητής, ο δραματικός συγγραφέας και ο μεταφραστής και μελετάται ο κριτικός και ο ιστορικός της τέχνης. Πρόκειται για σπάνια προσωπικότητα με τεράστια πνευματική προσφορά.