ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ

PHILOLOGICAL COMMEMORATION FOR THE ACADEMICIAN PANTELIS PREVELAKIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χρήστου, Χρύσανθος (1922-2016) | Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1992
  6. 401-410
    • The speech is referred to the life and work of the Academician Mr.Pantelis Prevelakis who passed away on the 15th of March of 1986.
    • Ομιλία η οποία αναφέρεται στην ζωή και το έργο του Ακαδημαϊκού κ.Παντελή Πρεβελάκη, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 15 Μαρτίου του 1986.