ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΈΝΑ ΝΈΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΣΕΩΣ

THE PHASES OF THE ELECTROMAGNETIC WAVES - ONE NEW FIELD OF KNOWLEDGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αλεξανδρόπουλος Ν
  5. 1992
  6. 106-111
    • Report on the impact that Lasers have on the science and technique as well the sources of Sychrotron radiation. Furthermore, the consequences that the understanding of the nature's law have on the drawing out of information.
    • Αναφέρονται οι επιδράσεις που έχουν στην επιστήμη και στην τεχνική οι σύμφωνες πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, οι Lasers και οι πηγές της ακτινοβολίας Συγχρότρου. Αναφέρονται επίσης, οι επιπτώσεις που έχουν στην κατανόηση των νόμων της φύσεως, η άντληση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στη φάση, δηλαδή το ένα απ'τα τρία χαρακτηριστικά μεγέθη του ηλεκτρομαγνητικού κύματος.