Ανέκδοτον χρυσόβουλλον του αυτοκράτορος Ανδρόνικου του Παλαιολόγου (1289)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50636
  4. GR-AtACAb10090692
  5. Ελληνικά
  6. Λάμπρος, Σπυρίδων Π.
  7. [χ.τ.]: [χ.ό.], 1913
  8. 8