Δύο συνοδικά σιγίλλια περί της εν Ουγγροβλαχία μονής Μαρτζινανίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50638
  4. GR-AtACAb10090735
  5. Ελληνικά
  6. Λάμπρος, Σπυρίδων Π.
  7. [χ.τ.]: [χ.ό.], 1901
  8. 16