Ο πατριαρχικός θρόνος Αλεξανδρείας απο Σαμουήλ του Καπασούλη μέχρι και Ματθαίου : κατ'ανέκδοτα έγγραφα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50639
  4. GR-AtACAb10090737
  5. Ελληνικά
  6. Λάμπρος, Σπυρίδων Π.
  7. [χ.τ.]: [χ.ό.], 1889
  8. 20