ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΡΛΑΝΔΟΥ

SPEECH OF THE ACADEMICIAN Mr.ANASTASIOS ORLANDOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1976
  6. 203-211
    • There are some remarks and reviews of characteristic events that marked the first years of the foundation of the Athens Academy.
    • Γίνονται ορισμένες παρατηρήσεις και περιγράφονται χαρακτηριστικά περιστατικά, που στιγμάτισαν τα πρώτα χρόνια της σύστασης της Ακαδημίας Αθηνών.