ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ

HISTORICAL BOUNDARIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1976
  6. 171-185
    • It has to do with a speech which is glorifying the historical day of "NO" of 28th October 1940 and is bringing back in memory a dim picture of the historical struggle of 1940 and 1941.
    • Πρόκειται για ομιλία που σκοπό έχει να δοξάσει την ιστορική μέρα του ΌΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940 και να φέρει στην μνήμη την αμυδρή έστω εικόνα του ηρωϊκού αγώνα του 1940 και 1941.