ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1976
  6. 130-131
    • Presentation of the book of Mrs.Maria Marketou_pylarinou entitled "Laser-Natural Basis and applications", which is addressed to those that use laser as a modern technological instrument without being interested in its natural principles of application as well as to those they would like to examine it deeply, from the scientific point of view.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο της κας.Μαρίας Μαρκέτου-Πυλαρινού υπό τον τίτλο "Laser-Φυσικαί βάσεις και εφαρμογαί", το οποίο απευθύνεται σε όσους μεταχειρίζονται τα Laser ως σύγχρονο τεχνολογικό όργανο χωρίς να ενδιαφέρονται για τις φυσικές αρχές της λειτουργίας του αλλά και σε αυτούς που επιθυμούν να εμβαθύνουν από επιστημονικής απόψεως.