1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1976
  6. 102-104
    • There is presentation of Mayer's letter written a few days before the sortie from Mesologi, addressed to a friend that was published in "Friend of the Law in Hydra", in 1826. Mayer's contribution to the presentation of a besieging diary is noted as a unique original description.
    • Παρουσιάζεται επιστολή του Μάγερ, λίγες μέρες πριν από την έξοδο του Μεσολογγίου, προς κάποιο φίλο του, που δημοσιεύθηκε στο "Φίλο του Νόμου στην Ύδρα", το 1826. Επισημαίνεται η συμβολή του Μάγερ στην διατήρηση του ημερολογίου της πολιορκίας, σαν μόνη αυθεντική περιγραφή.