1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1976
  6. 63-65
    • Speech about the personality, scientific activity and social offering of the new member of Athens Academy, Mrs.Elena Ceausescu.
    • Ομιλία για την προσωπικότητα, την επιστημονική δραστηριότητα και κοινωνική προσφορά του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κας.Έλενα Τσαουσέσκου.