ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΟΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

RECEPTION OF ACADEMICIAN MRS.ELENA CEAUSESCU AND AWARDING OF CORRENSPONDING MEMBER OF ACADEMY DIPLOMA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1976
  6. 63-65
    • Speech about the personality, scientific activity and social offering of the new member of Athens Academy, Mrs.Elena Ceausescu.
    • Ομιλία για την προσωπικότητα, την επιστημονική δραστηριότητα και κοινωνική προσφορά του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κας.Έλενα Τσαουσέσκου.