ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

CHARACTERISTIC PROPERTIES OF LINEAR AND NONLINEAR SYSTEMS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Magiros Demetrios | Μάγειρος Δ.Γ.
  5. 1976
  6. 907-935
    • Research on the characteristics properties of linear and nonlinear systems and display of the conclusions.
    • Μελετώνται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων και παρατίθενται τα εξαγόμενα συμπεράσματα.