Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς υπό του συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Γ. Λάσκαρη εν τω καθεδρικώ ναώ της Αγίας Ειρήνης κατά την 25ην Μαρτίου 1859

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50644
  4. GR-AtACAb10090769
  5. Ελληνικά
  6. Λάσκαρης, Ι. Γ.
  7. Αθήναι: Ν. Παπαδόπουλος, 1859
  8. 16