1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1976
  6. 759-763
    • Demonstration of the substance of psychosomatical disease, its importance for life and its therapeutic abilities in combination to organic and psychic factors.
    • Καταδεικνύεται η υπόσταση του ψυχοσωματικού νοσήματος, η σημασία του για τη ζωή και τις θεραπευτικές δυνατότητες εκεί όπου αναμειγνύονται οργανικοί και ψυχικοί παράγοντες.