ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ ΕΚΛΑΜΨΕΩΝ BY Drac ΚΑΤΆ ΤΑ ΕΤΗ 1973-1974

PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF THE FLARE STAR BY DRAC IN 1973-1974 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαυρίδης Λ Ν | Σταυρίδης Δ. | Καρεκλίδης Γ. | Κονταδάκης Μ | Μαχμούντ Φ.
  5. 1976
  6. 721-733
    • Continuous photoelectric monitoring in the B colour of the international U,B,V system of the flare star BYDrac has been carried out at the Stephanion Observatory during the period 1973-1974, using the 30-inch Cassegrain reflector of the Department of Geodetic Astronomy University of Thessaloniki. During the 60,63 hours of monitoring time 2 flares have been observed. The characteristics of these flares as well as the monitoring intervals in UT are given.
    • Στην ανακοίνωση παρέχονται τα εξαγόμενα των φωτοηλεκτρικών παρατηρήσεων στο Αστεροσκοπείο Στεφανίου του αστέρος εκλάμψεων (flare star) BYDrac. Ο αστέρας αυτός παρουσίασε καθ'όλο το χρονικό διάστημα των παρατηρήσεων, που υπερβαίνει τις 60 ώρες, δύο εκλάμψεις των οποίων τα χαρακτηριστικά παρέχονται.