Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΝ

UTILIZATION OF RADIO ACTIVE ISOTOPS IN DIAGNOSTICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Φακατσέλλης, Νικόλαος Μ. (1906-1980)
  5. 1976
  6. 577-582
    • Subject of this research is the utilization of isotops for diagnostic purposes. Description of the research that was carried out for various cases and display of relative conclusions.
    • Θέμα της μελέτης είναι η χρησιμοποίηση ισοτόπων για διαγνωστικούς σκοπούς. Περιγράφεται η έρευνα που έγινε σε διάφορες περιπτώσεις και παρατίθενται τα σχετικά συμπεράσματα.