Δημοτική ανθολογία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50657
  4. GR-AtACAb10090817
  5. Ελληνικά
  6. Λελέκος, Μιχαήλ Σ.
  7. Εν Αθήναις: Νικόλαος Αγγελίδης, 1852
  8. 44