1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50663
  4. GR-AtACAb10090793
  5. Ελληνικά
  6. Κορδορούμπας, Ιωάννης
  7. Εν Αθήναις: Τυπ. Κάλλους, 1885
  8. 16