ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΦΩΣΦΟΡΙΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DISCOVERY OF PHOSPHATES OF MARINE ORIGIN IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισκύρας Δημ Α
  5. 1976
  6. 302-322
    • In this paper, after the examination of phosphates of the area of Parnassos-Gionas, we reach to the following conlusions : the mentioned phosphates are contemporary to those of Northern Africa. Their creation time is related to the disapperance of the kind of Globufruncana, that might be caused by cold waters brought from Atlantic Ocean in the warm Mediterranean Sea.
    • Στην ανακοίνωση αφού εξετάζονται οι φωσφορίτες της ζώνης του Παρνασσού-Γκιώνας, καταλήγει στα εξής συμπεράσματα : Οι φωσφορίτες αυτοί είναι σύγχρονοι προς αυτούς της Β.Αφρικής. Η γένεσή τους συνδέεται χρονικώς με την εξαφάνιση του γένους Globufruncana, που ίσως να οφείλεται στην προσκόμιση ψυχρών υδάτων από τον Ατλαντικό στην τότε θερμή Μεσόγειο.