ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1562, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΕΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

THE OLDEST GREEK FOLK SONG DATED IN 1562, SET IN MUSIC WITH BYZANTINE NOTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στάθης Γρ.Θ
  5. 1976
  6. 184-223
    • Following to researches the greatest scientific discovery in Mount Athos is presented, which is the oldest folk song, set in music in Byzantine notation and dated in 1562.
    • Κατόπιν ερευνών παρουσιάζεται η μεγαλύτερη επιστημονική ανακάλυψη που έγινε ποτέ στο Άγιο Όρος. Πρόκειται για το αρχαιότερο ελληνικό δημοτικό τραγούδι, μελισμένο με τη βυζαντινή σημειογραφία σε μουσικό κώδικα, χρονολογημένο το έτος 1562.