ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

PHILOSOPHY OF ECONOMY AND TECNHICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1976
  6. 170-183
    • There is an outline of the space in which Science of Economy and Technics is developed and improved. Economy and Technics are systems of thoughts and actions which always are depended on the occasional level of science and intellectual standards of a civilization.
    • Δίδεται το περίγραμμα του χώρου, μέσα στον οποίο εξελίσσεται και προοδεύει η εφηρμοσμένη επιστήμη της οικονομίας και της τεχνικής. Η οικονομία και η τεχνική είναι συστήματα σκέψεων και πράξεων τα οποία είναι πάντα εξαρτημένα από την εκάστοτε στάθμη της επιστήμης και του πνευματικού πολιτισμού.